Psicologia Escolar

Servei format per un equip de professionals especialitzats en psicologia i psicopedagogia,  que té com a objectiu bàsic contribuir a la millora de l'acció educativa en els Centres, per tal d'atendre la diversitat de l’alumnat dins un marc preventiu i orientador.

Detecció  de dificultats d’aprenentatge i/o emocionals.

Avaluació psicopedagògica individual dels alumnes que presenten necessitats educatives.

Orientació a treball específic intern, i derivacions a altres serveis externs.

Col·laboració en el disseny, aplicació i seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades.

Suport a l’acció tutorial mitjançant col·laboració i  informació.

Coordinació  de programes que promouen la convivència i la superació de conflictes interpersonals.  

Suport i seguiment de l’avaluació de l’alumnat.

Suport en l’orientació acadèmica i professional.

Proves col·lectives per a l’avaluació de les àrees cognitiva, d’estratègies d’estudi, interessos... les que es precisen en cada moment evolutiu.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now