top of page

Serveis de màrketing

Creació i manteniment de pàgines web corporatives

Elaboració de plans de màrketing

Accions de publicitat i difusió 

Organització d'actes

Social Media

bottom of page