top of page

4

2

3

5

6

El Col·legi Sant Josep convoca la novena edició dels Premis Ramon Valldeoriola, i aquest
any ho farà sota un nou concepte:
Your Challenge, un repte d’aprenentatge on resoldràs
problemes reals amb les teves idees, utilitzant l’ empatia i la creativitat per a trobar noves
solucions que aportin millores a la societat.

Podràs participar-hi si estàs cursant 3r i 4t d'ESO durant aquest any acadèmic en un Centre Educatiu de Catalunya.

1

Caldrà fer la inscripció online a través d’aquesta plataforma abans del 29 de març de 2019.

 

La inscripció podrà realitzar-se en grups de màxim 5 participants.

Si vols inscriure’t individualment o el teu grup està format per menys de 5 integrants, es reassignaran tantes persones com sigui possible fins a arribar a completar grups de 5 membres. La participació queda limitada a un màxim de 40 alumnes, que es seleccionaran segons els criteris de l’organització d’acord amb les respostes del formulari d’inscripció.

 

Es valoraran Col·legi Sant Josep Your Challenge aspectes més enllà del rendiment acadèmic, com per exemple l’interès per els problemes socials que t’envolten o la motivació per participar en un repte creatiu en equip.

Your Challenge tracta de desenvolupar un projecte de manera grupal a partir d’un repte relacionat amb una problemàtica social que ens envolta. Consta de 5 fases basades en el mètode Maker Challenge:


A. En base al repte que us llançarem, identifiqueu qui són els usuaris (persones  afectades per aquest repte), i feu una petita hipòtesi sobre possibles solucions a la problemàtica.


B. Escolteu als usuaris per a identificar perquè es veuen afectats per aquesta problemàtica i quins aspectes hauríeu de treballar per a trobar una solució que generi impacte. Podeu verificar les vostres primeres hipòtesis, però recordeu que en
aquest punt encara estem entenent la problemàtica i és important que intentem trobar informació més enllà per a proposar solucions trencadores.


C. A partir de la informació que heu trobat parlant amb els usuaris, penseu en noves idees creatives i originals que puguin solucionar la problemàtica.


D. Construïu un prototip del producte o servei que hagueu escollit per tal de poder utilitzar-lo com a mecanisme d’aprenentatge i comunicació. Disposareu de 5 recursos o materials que ens demanareu dies abans de l’esdeveniment.


E. Presenteu la proposta en 3 minuts amb el suport d’un iPad davant del Jurat.


Les fases A i B es duran a terme abans de l’esdeveniment amb l’ajuda del mentor, mentre
que les fases C, D i E les farem durant l’esdeveniment.

El dia 10 d’abril s’assignarà un mentor per grup i es proporcionaran les primeres pautes per iniciar la fase A del procés.

Durant les setmanes següents i fins el dia de l’esdeveniment, es treballaran juntament amb el mentor les fases A i B.

La prova se celebrarà el dissabte 4 de maig a partir de les 15h al Col·legi Sant Josep (Av. Can Carreras, 16-18 de St Boi de Llobregat)

 

En aquest moment, els participants disposaran de 180 minuts en un procés guiat per mentors per a desenvolupar les últimes fases del concurs:

 

Els participants proposaran als seus equips les possibles solucions a la problemàtica identificada i en equip construiran sobre les idees i triaran la que més els agradi. Hauran d’elaborar el seu prototip i preparar la presentació, que tindran 3 minuts per a exposar i convèncer al Jurat.

El dia 4 d’abril es coneixeran els integrants dels equips i es comunicarà qui accedeix a participar a Your Challenge 2019 i quins son els reptes.

L’organització facilitarà el contacte entre membres d’equips en cas que s’hagin apuntat de manera individual o en grups inferiors als 5 membres.

 

En total, no se superaran els 8 equips

Els participants han de ser els legítims autors dels projectes presentats i han d'ostentar els drets de propietat requerits per a la presentació dels projectes amb tots els seus elements (imatges, sons, etc).

7

8

El Jurat determinarà quin és l'equip mereixedor dels 1.000€. La decisió es prendrà en base als criteris que es detallen a continuació.

què

valorA

el jurat?

originalitat de Projecte
Solució basada en el punt de vista dels usuaris
contribució i impacte a la societat
sosteniblilitat ambiental del producte
claredad del prototip
presentació del projecte
utilitat del producte/servei
cohesió i organització de l'equip durant els 180'

- El Jurat estarà format per 5 professionals del món de l'educació i l'empresa.

- El Jurat premiarà als membres d'un dels projectes en base als CRITERIS D'AVALUACIÓ. La decisió serà inapel·lable.

- El Jurat té la potestat d'interpretació i aplicació de les bases del concurs. El talent és la llavor del futur. En aquest certamen volem potenciar l'esforç, la creativitat, l'enginy i la capacitat d'exposició.

El talent és la llavor del futur. En aquest certàmen volem potenciar l'esforç, la creativitat, l'enginy i la capacitat d'exposició.

bottom of page