TRANSPORT

El Col·legi Sant Josep ofereix diferents rutes per cobrir les necessitats dels nostres alumnes, independentment del lloc de residència. Oferim transport des de Sant Boi de Llobregat i des d'altres poblacions del Baix Llobregat, com Santa Coloma de Cervelló.

Preu mensual per alumne

1 viatge diari             39 € / mes

2 viatges diaris         69 € / mes  

3 viatges diaris         99 € / mes

4 viatges diaris         130 € / mes

Entre seccions          24,60 € / mes

Entre seccions

germans                    16 € / mes

Oferim el servei d'autocar des de primera hora del matí (T1), servei de migdia (anada (T2) i tornada (T3) a l'escola) i servei de tarda (T4). També una vegada s'han acabat les extraescolars oferim el servei de transport.

Dues guies del centre s'encarreguen de la seguretat i benestar dels alumnes.

Us recordem que si per qualsevol circumstància no hi haguès ningú a la parada, podeu venir a recollir a l'alumne a la secció de Secundària.

 

Oferim a la Generalitat a disposar dels autocars en el cas de necessitat i emergència. Per això, estan inclosos al conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i FECAV per a la cobertura de les necessitats extraordinàries de transport col·lectiu en catàstrofes.

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png