EDUCACIÓ EMOCIONAL

L'educació emocional és clau en el procés d'aprenentatge.

 Creem i mantenim una atmosfera relaxada per tal que els nostres alumnes adquireixin les actituds i habilitats que els han de permetre viure i conviure satisfactòriament amb sí mateixos i en societat.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Programa destinat a afavorir la maduració neurològica dels infants, consistent en augmentar l’activitat del sistema nerviós per mitjà d'estímuls sensorials.

Ens basem en les emocions, que són la guspira que encén l'aprenentatge.​​

Per això, l'educació emocional és clau en el procés d'aprenentatge.

APRENEM A PENSAR

Ensenyem estratègies per a estructurar el pensament, aplicant rutines simples i destreses més elaborades.

 

Ens ajudem amb el PAI (Projecte d’Activació de la Intel·ligència), el Programa de Lectura Eficaç i el Mètode DECA de resolució de problemes matemàtics.​

TREBALL COOPERATIU

Treball per equips estables de 2 a 4 alumnes, amb rols definits i rotatoris, aplicant estructures cooperatives bàsiques i específiques, definides pel professor Pere Pujolàs (UVIC).

TREBALL PER PROJECTES

Es treballen les competències dins d’un context dinàmic, significatiu i motivador.

 

Desenvolupa la creativitat, l’autonomia, el treball grupal i la investigació individual, fent els alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge.

ABP

Metodologia que presenta contingut curricular en forma de repte als alumnes, plantejant problemes reals orientats a l’adquisició de coneixements i destreses.

 

Segueixen una seqüència didàctica creada pel docent, fomenta el pensament crític 

i afavoreix la metacognició.

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

LÍNIA METODOLÒGICA

COL·LEGI

SANT JOSEP