EDUCACIÓ EMOCIONAL

L'educació emocional és clau en el procés d'aprenentatge.

 Creem i mantenim una atmosfera relaxada per tal que els nostres alumnes adquireixin les actituds i habilitats que els han de permetre viure i conviure satisfactòriament amb sí mateixos i en societat.

d03b98_7559a6741705462c856749084fdc6e9f~
ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Programa destinat a afavorir la maduració neurològica dels infants, consistent en augmentar l’activitat del sistema nerviós per mitjà d'estímuls sensorials.

Ens basem en les emocions, que són la guspira que encén l'aprenentatge.​​

Per això, l'educació emocional és clau en el procés d'aprenentatge.

d03b98_a801191c8380489bb677a065e0f625a1~
APRENEM A PENSAR

Ensenyem estratègies per a estructurar el pensament, aplicant rutines simples i destreses més elaborades.

 

Ens ajudem amb el PAI (Projecte d’Activació de la Intel·ligència), el Programa de Lectura Eficaç i el Mètode DECA de resolució de problemes matemàtics.​

d03b98_62bdf76a2597444c88ff30fc9252982e~
TREBALL COOPERATIU

Treball per equips estables de 2 a 4 alumnes, amb rols definits i rotatoris, aplicant estructures cooperatives bàsiques i específiques, definides pel professor Pere Pujolàs (UVIC).

d03b98_df0c25a8f15549e29a05ce6f9a00463a~
TREBALL PER PROJECTES

Es treballen les competències dins d’un context dinàmic, significatiu i motivador.

 

Desenvolupa la creativitat, l’autonomia, el treball grupal i la investigació individual, fent els alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge.

d03b98_12066a239b3341adb2cadbae92260c7c~
ABP

Metodologia que presenta contingut curricular en forma de repte als alumnes, plantejant problemes reals orientats a l’adquisició de coneixements i destreses.

 

Segueixen una seqüència didàctica creada pel docent, fomenta el pensament crític 

i afavoreix la metacognició.

d03b98_8aaf9801b3394cb4b018177a4322a6d0~

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

LÍNIA METODOLÒGICA

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png