>  Beques per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
>  Descomptes per a famílies nombroses o monoparentals
>  Beques d'excel·lència
>  Beques Batxillerat
>  Beques menjador
>  Ajuts per infortuni familiar
>  Descomptes d'extraescolars

BEQUES I AJUTS

COL·LEGI

SANT JOSEP