BATXILLERAT

Modalitat Ciències i Tecnologia.

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Doble titulació Batxillerat Americà.

Oxford Test Centre. Certificació del nivell d'anglès.

Orientació Vocacional i tutorització.

Horari matinal.

Currícrulum i Itineraris

El batxillerat s'estructura en les part següents:

  • La part comuna, que està formada per les matèries comunes i el Treball de recerca, que ha de cursar tot l'alumnat.

  • La part diversificada, fformada per les matèries comunes d'opció, les de modalitat i les específiques.

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png