MATRÍCULA

Demana la teva visita

Estem encantats d'obrir-te les portes i descobreix el nostre projecte educatiu, l'equip humà i les instal·lacions.  Oferim visites individuals per tal d'atendre-us de la millor manera.

Enguany, degut a la situació sanitària, les visites han de ser fora de l'horari escolar.

Quotes

curs 2021 - 2022

  • Educació infantil. 124€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Educació primària. 124€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Educació secundària obligatòria. 129€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Batxillerat. 348€ mensuals (matrícula + 10 mensualitats de setembre a juny)

Les mensualitats inclouen: les hores lectives, assegurança, revisió mèdica anual, departament d'orientació, sortides, excursions, materials de festes i actes, plataformes educatives (ClickEdu, Google Suite, ...) i aplicacions pràctiques TIC.

Sol·licita la teva plaça
Termini de presentació

Educació infantil i primària

del 15 al 24 de març de 2021
 

Educació secundària obligatòria

del 17 al 24 de març de 2021
 

Batxillerat

de l'11 al 17 de maig de 2021

Documentació

(a presentar en l'ecola que trieu en primera opció)

  • Formulari. (Sol·licitud de preinscripció de la Generalitat)

  • Còpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Còpia del DNI de l'alumne/a (si en té). En cas contrari, còpia del seu full del Llibre de família.

Podeu escanejar o fotografiar la documentació i enviar-la mitjançant 

correu electrònic (comunicacio@santjosep.com) o WhatsApp (683630504).

actualment no disponible

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png