ADMISSIONS

Demana la teva visita

Estem encantats d'obrir-te les portes i descobreix el nostre projecte educatiu, l'equip humà i les instal·lacions.  Oferim visites individuals per tal d'atendre-us de la millor manera.

Enguany, degut a la situació sanitària, les visites han de ser fora de l'horari escolar.

Quotes

curs 2022 - 2023

  • Educació infantil. 127,5€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Educació primària. 127,5€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Educació secundària obligatòria. 133,5€ mensuals (10 mensualitats de setembre a juny, sense matrícula)

  • Batxillerat. 348€ mensuals (matrícula + 10 mensualitats de setembre a juny)

Les mensualitats inclouen: les hores lectives, assegurança, revisió mèdica anual, departament d'orientació, sortides, excursions, materials de festes i actes, plataformes educatives (ClickEdu, Google Suite, ...) i aplicacions pràctiques TIC.

Sol·licita la teva plaça
Termini de presentació

Educació infantil i primària

del 7 al 21 de març de 2022
 

Educació secundària obligatòria

del 9 al 21 de març de 2022

Batxillerat

durant l'abril, maig i junt de 2022

Documentació

(a presentar en l'ecola que trieu en primera opció)

  • Formulari. (Sol·licitud de preinscripció de la Generalitat)

  • Còpia del DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Còpia del DNI de l'alumne/a (si en té). En cas contrari, còpia del seu full del Llibre de família.

Podeu escanejar o fotografiar la documentació i enviar-la mitjançant 

correu electrònic (comunicacio@santjosep.com) o WhatsApp (683630504).

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png