d03b98_df0c25a8f15549e29a05ce6f9a00463a~

ACOLLIDA

El Col·legi Sant Josep ofereix servei d'acollida mantinal i de tardes a les etapes d'Infantil, Primària i ESO. 

Preu mensual a Infantil

Llarga 7.30 a 8.50h       42 € / mes

Curta 8.20 a 8.50h       28 € / mes

Preu mensual a Primària

Llarga 7.30 a 9.00h       42 € / mes

Curta 8.30 a 9.00h       28 € / mes

El servei d'acollida està a la vostra disposició tots els dies lectius i en podeu fer-ne ús quan ho necessiteu sense avís previ.

  • Per a tot el curs.

  • Per a un mes.

  • Per a un dia.

Per qualsevol altra alternativa, cal consultar a Secretaria.

 

Preu només un dia

Llarga 7.30 a 9.00h       5'5 € / dia

Curta 8.30 a 9.00h       3'5 € / dia

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png