PROGRAMA D'ESTUDIS

Els alumnes del diploma Dual han de cursar sis assignatures dels 24 crèdits: quatre assignatures del curricular obligatori i dues del curricular electiu.