TITULACIÓ

El programa Diploma Dual ofereix l'oportunitat d'obtenir dues titulacions simultàniament:

El Batxillerat del país d'origen de l'alumne.

El Batxillerat nord-americà, High School Diploma.