ESTUDIANTS

El pla d'estudis per cursar el Batxillerat Americà va adreçat a alumnes de 3r i 4t ESO. 

Depenent del curs d'incorporació, existeixen dos itineraris: