BATXILLERAT

DUAL

HIGH SCHOOL

 

training students for the future.

PROGRAMA

D'ESTUDIS

CONDICIONS 

ECONÒMIQUES

Academica Corporation és una institució escolar i educativa nord-americana que compta amb més de 150 escoles als Estats Units.

La missió d'Academica International és donar als alumnes de països de fora dels Estats Units d'Amèrica l'oportunitat d'obtenir un títol de High School alhora del del seu país d'origen (Batxillerat).

 

L'objectiu és proporcionar un avantatge competitiu addicional a aquests alumnes, fomentant el seu desenvolupament cap a una educació permanent, pròpia del segle XXI, amb autonomia i responsabilitat a través de l'ús reflexiu d'oportunitats educatives interactives, riques en mitjans de comunicació en un entorn flexible, d'aprenentatge virtual, centrat en l'alumne.

CONTACTE

Les teves dades s'han enviat amb èxit

Av. Los Rosales 122

28021, Madrid.